บรรยายพิเศษ “Spectro-electro-analytical งานเคมี” โดย อสม. ศจ. Munetaka Oyama จากภาควิชาเคมีวัสดุ, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Japan

👉บรรยายพิเศษ “Spectro-electro-analytical งานเคมี” โดย อสม. ศจ. Munetaka Oyama จากภาควิชาเคมีวัสดุ, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Japan เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2023
👉และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษของเรา “Nano-electrocatalysts” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2023 สัมมนาเริ่ม 11.00 น. ห้อง 4206 Sci.4 ชั้น 2