ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พานักศึกษาไปเปิดประสบการณ์นอกสถานที่ ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จ.สมุทรสาคร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พานักศึกษาไปเปิดประสบการณ์นอกสถานที่ ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด จ.สมุทรสาคร

สอวน. ค่าย 1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนแล้วค่ะ

  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2567 ดังนี้.. ️รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม 2567 ️ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1-31 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบ Mobile banking ด้วย QR code โดยต้องใช้ QR code ของผู้สมัครเท่านั้น หรือชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (หากไม่ชำระค่าสมัครสอบในวันที่กำหนด ระบบจะยกเลิกข้อมูลการสมัครทั้งหมด) สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ️ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ในเดือนตุลาคม 2567 (อบรมทุกวันไม่มีวันหยุด) ณ โรงเรียน/ศูนย์อบรม ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะแจ้งกำหนดเวลาและรายละเอียดในการเข้าค่ายให้ทราบภายหลัง ️นักเรียนที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สามารถส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้  ️ประกาศรับสมัครและรายละเอียดการสมัครhttp://www.sc.su.ac.th/ ช่องทางการสมัครออนไลน์ (เปิดระบบวันที่ 1 ก.ค.67)https://olympic.sc.su.ac.th/ ️เนื้อหาการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการhttps://www.posn.or.th/archives/4803.. อ่านหนังสือ ลุยทำโจทย์ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมารับประสบการณ์ดีดีจากค่าย สอวน. กันครับ 

เปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 12 ต.ค. 2566

เปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 12 ต.ค. 2566 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเปิดประสบการณ์ในรายวิชาเปิดโลกเคมี ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้ทางเคมีไปใช้ และสร้างแรงบันดาลในการเรียนในภาควิชาเคมี

Special lecture “Spectro-electro-analytical chemical works” by Assoc.Prof. Munetaka Oyama from Department of Material Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Japan

Special lecture “Spectro-electro-analytical chemical works” by Assoc.Prof. Munetaka Oyama from Department of Material Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Japan on Monday 18 September 2023. And please feel free to join our special seminar “Nano-electrocatalysts” on Friday 22 September 2023. The seminar will start at 11.00 am, room 4206, Sci.4, 2nd floor.

About us

The Department of Chemistry, Silpakorn University was founded in 1976. Its mission is to offer the highest quality of education to undergraduate and graduate students, conduct high quality research, and provide services to the community. Our department offers courses in the areas of organic, inorganic, physical, analytical chemistry and biochemistry. In addition to the theoretical […]

1 2 3 10